Socials de 5º Primaria

En esta página se encuentran pdf para estudiar las sociales

vocabulari del relleu

climes de la peninsula

constitucion_ES

El temps atmosferic

Espanya 1

La Constitucion

rius d Espany

Jocs interactius del relleu:

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/esporog2e.html

i en la página del cole