El següent enllaç dóna accés al qüestionari de context a realitzar per l’alumnat de 3r de Primària.

En la primera pregunta del qüestionari, l’alumnat de 3º d’Educació Primària introduirà un codi format per la lletra del grup al que pertany i el seu número de llista. El codi identificador podria ser, per exemple: lletra del grup+número de llista (A5, B12,…).

Pot localitzar les instruccions d’accés a la plataforma i la resta d’informació del procés en la següent adreça electrònica:

http://www.ceice.gva.es/web/evaluacion-educacion/normativa